Μεταφορική εταιρεία ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Μεταφορές, μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα.